E16 til hvilken pris?

Et prosjekt jeg gjorde sammen med fotograf Tor Lindseth om noen av de menneskelige konsekvensene av å bygge ny E16 i nye traseer


Episode 1


Episode 2


Intervjuene